позвъни сега
0888 320 360

Работно време:
всеки ден
(без неделя)
от 08.30 до 19.00
Програмни продукти:

Труд и работни заплати:

    е програмен продукт, който обхваща цялостния процес на изчисляване на работната заплата, като овтоматично се създава и дискета за НОИ. Разработени са версии за изчисляване на заработката на час, по разценки на дни и други, автоматично изчисляване на отпуски, болнични, детски, ДОД, осигуровки.
     - Всеки, който има отношение към този процес е наясно, колко време е необходимо да се изчисли един болничен лист на ръка.
     - Всеки, който има отношение към този процес е наясно, колко време е необходимо да се изчислят всички проценти за личните осигуровки и ДОД на всяко лице по отделно и след това за сметка на работодателя, а сега и делението преди 01.01.1960 и след 31.12.1959г..
     - И когато все пак всичко е изчислено вероятно без грешка?! се налага отново всички данни повторно да се въведат за дискетата за НОИ.
         И това всеки месец...
     С нашия програмен продукт тези проблеми се решават съвсем лесно - нещата се свеждат до там, че е достатъчно за лицата да се въведат само работни, обработени дни, дни отпуск, болнични и толкова - всичко останало се върши от програмата. Автоматично се изчислява заработката, класа, отпуските, болничните, осигуровките взависимост от ЕГН и т.н.. След това се създава рекапитулация от коята да вземете данните и да си напишите платежните. Дискетата за НОИ също се създава автоматично. Така времето за целич процес за обработка на заплатите примерно на 100 човека се извършва за не повече от час и без грешка.


  Copyright ® 2002 - 2006 всички права запазени