позвъни сега
0888 320 360

Работно време:
всеки ден
(без неделя)
от 08.30 до 19.00
Програмни продукти:

Управление на търговски обекти:

    е програмен продукт, който обслужва цялостната дейност на склад, магазин, заведение, цех за производство или всичко заедно... Стоката се следи от доставката до продажбата, отчитат се наличности, обороти, бартери, консигнации, печалби, каса, сметки към доставчичи, сметки за клиенти и подотчетни лица, движение на една стока за произволен перод, преработка на стока, получаване на произведен продукт/и/ от няколко по калкулаций или обратното от един - няколко и т.н.. И всичко се прави съвсем лесно като от оператора се изисква да прави единствено продажби и доставки, както и да пуска ордери. Всичко останало се следи автоматично от програмата.


  Copyright ® 2002 - 2006 всички права запазени