позвъни сега
0888 320 360

Работно време:
всеки ден
(без неделя)
от 08.30 до 19.00
Услуги:

Инцидентна поддръжка:

     SetSoft Engineering предлага денонощна висококачествена техническа поддръжка на компютърни системи и мрежи на фирми и физически лица. Нашите квалифицирани специалисти отстраняват специфични технически проблеми, инсталират и конфигурират софтуер, асемблират хардуер, предоставят професионални съвети и напътствия за работа.
     За да използвате инцидентна техническа поддръжка не е необходимо да сте клиент на SetSoft Engineering. Така заплащате единствено разрешаването на конкретния проблем или задача.

     Техническата поддръжка на нашите специалисти включва:
            • безплатни посещения на място*
            • квалифицирана помощ
            • отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми
            • отстраняване на Интернет проблеми
            • отстраняване на мрежови проблеми
            • инсталиране на софтуерни продукти**
            • инсталиране и конфигуриране на софтуер
            • хардуерно асемблиране
            • настройка на оборудване
            • периодично обновяване на софтуер***
            • професионални съвети за облекчаване на работата

    • Ако желаете да се възползвате от тази уникална възможност, наберете нашата гореща линия 0888/320360 или 0745/29838 или 0745/23184

* важи за територията на гр. Петрич
** не включва предоставяне на софтуерни продукти от SetSoft Engineering
*** включва инсталиране на софтуерни обновления (service packs, patches, updates, нови вирусни дефиниции и др.)
  Copyright ® 2002 - 2006 всички права запазени