позвъни сега
0888 320 360

Работно време:
всеки ден
(без неделя)
от 08.30 до 19.00
Програмни продукти:

Банкови документи:

     Многофирмен програмен продукт за разпечатка на новите банкови документи с IBAN сметките.

    Съдържа:
        -Многоредово преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета
        -Преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета
        -Нареждане разписка
        -Вносна бележка
        -Преводно нареждане за директен дебит
        -Преводно нареждане за кредитен превод

    Възможност за:
        -разпечатка на 2 документи на 1 лист
        -цветно и с оттенъци на сивото


Директен DOWNLOAD

  Copyright ® 2002 - 2006 всички права запазени