позвъни сега
0888 320 360

Работно време:
всеки ден
(без неделя)
от 08.30 до 19.00
Контакти:

За контакти с SetSoft Engineering:

 


България
2850 Петрич, 4, ул. “Княз Борис”
тел.: (++359 745) 20838 , 64611
GSM (++359 888) 320360
e-mail: setsoft@abv.bg
www.setsoft.net


BULGARIA
2850 Petrich, 4, Knqz Boris Str.
tel.: (++359 745) 20838 , 64611
GSM (++359 898) 320360
e-mail: setsoft@abv.bg
www.setsoft.net


  Copyright ® 2002 - 2006 всички права запазени